Ogłoszenia

Zostań św. Mikołajem!
Zapraszamy do wspólnego pomagania. Artykuły możemy składać do dnia 25.11.2019r. Za każdą rzecz serdecznie dziękujemy!

ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM1 1

Piknik Ekologiczny 2

REGULAMIN KONKURSU

MODNIE I EKO-WYGODNIE”

 • § 1. Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu pn. „MODNIE I EKO-WYGODNIE” jest Gmina Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce (dalej: Organizator konkursu).
 • § 2. Cele konkursu
 1. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej oraz edukacja ekologiczna.
 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 3. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz zaprezentowanie indywidualnych zdolności twórczych.
 • § 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Dobczyce.
 2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane podczas Pikniku Ekologicznego (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym w Dobczycach)
  w godz. 10.00 – 11.10 na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 3. Prezentacja prac nastąpi od godz. 11.30 podczas Pikniku Ekologicznego (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym w Dobczycach).
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnego ubrania z odpadów i materiałów podlegających recyklingowi.
 5. Każdy uczestnik może zaprezentować w konkursie tylko jedną pracę.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku na zasadach i w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 • § 4. Wyniki konkursu i nagrody
 1. Laureatów konkursu wyłoni Komisja konkursowa.
 2. Kryteria oceny prac będą następujące: oryginalność i kreatywność.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Pikniku Ekologicznego
  (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym
  w Dobczycach).
 4. Organizator konkursu przyzna laureatom wyłonionym przez Komisję konkursową nagrody rzeczowe.
 5. Wartość indywidualnej nagrody nie przekroczy kwoty 2000 zł.
 6. Nagrody przyznane laureatom są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).
 7. Dodatkowo Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień, do których stosuje się postanowienia ust. 5 i 6.
 8. Decyzja Komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 • § 4. Postanowienia końcowe
 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
   1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
   2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
   3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
   4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
  1. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizacji konkursu można uzyskać:

  Justyna Koczwara

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Nowy numer Rady Rodziców od 1.10.2019r.: 14 8602 0000 0000 0304 2410 0001

  RR