Ogłoszenia ikonka Witamy na nowej stronie internetowej!

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/dziecka Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach mieszcząca się pod adresem Brzączowice 186.
 2. Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iodcuw@dobczyce.pl.
 3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c zgodnie z obowiązkiem określonym w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
  przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu.
 7. Ma Pani/Pan/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna
  Pani/Pan/dziecko, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
  przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać
  profilowaniu.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie
  przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Print Friendly, PDF & Email
Nasi partnerzy
Skip to content