Ogłoszenia ikonka Witamy na nowej stronie internetowej!

Rada Rodziców

Drodzy Rodzice!
Na zebraniach zostali przez Państwa wybrani przedstawiciele „trójek klasowych” oraz rady rodziców. Serdecznie zachęcamy do aktywnego włączania się w życie szkoły. Przedstawieciele rady rodziców w roku szkolnym 2023/24 ustalili kwotę na fundusz rady rodziców pozwalającą na aktywności i rozwijanie zainteresowań dzieci. Wpłat dokonujemy na KONTO RADY RODZICÓW. Wpisując w tytule IMIĘ, NAZWISKO UCZNIA, KLASĘ lub dla oddziałów przedszkolnych GRUPĘ, do której uczęszcza dziecko.

Kwoty:
Oddział przedszkolny:

  • 50 zł – I półrocze w OP – wpłaty dokonuje każde dziecko,
  • 100 zł – rok w OP – wpłaty dokonuje każde dziecko.
    Szkoła:
  • 70 zł – na rodzinę ucznia (jeżeli uczeń posiada rodzeństwo to wpłaca tylko jedno dziecko).

Numer rachunku: 84 86020000 0000 0304 2410 0002 – „PRZEDSZKOLE”
Numer rachunku: 14 86020000 0000 0304 2410 0001 – „SZKOŁA”

Print Friendly, PDF & Email
Nasi partnerzy
Skip to content