Ogłoszenia ikonka Witamy na nowej stronie internetowej!

Dyżur wakacyjny

25.05.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Dyżur wakacyjny w przedszkolu od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobczyce.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko.

Przyjęcia dzieci odbędą się zgodnie z kolejnością złożenia kart zgłoszenia.

Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny dostępne są pod linkiem: KARTY ZGŁOSZENIA
i przyjmowane są w sekretariacie szkoły od 1 do 16 czerwca.

Rodzice zainteresowani pobytem swojego dziecka w przedszkolu przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają dwie karty zgłoszenia i dostarczają je do przedszkola do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym.

Ogłoszenie Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce

Print Friendly, PDF & Email
Nasi partnerzy
Skip to content