Ogłoszenia ikonka Witamy na nowej stronie internetowej!

Wspieramy aktywność fizyczną

11.09.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Realizując podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 chcemy wspierać nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY
Celem projektu jest:

 1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
 2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
 6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.
 7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
 9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
  Strona internetowa: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/

WFzAWF
Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.
Strona internetowa: https://www.wfzawf.pl/

1 1
SKS
2
WFz AWF
Print Friendly, PDF & Email
Nasi partnerzy
Skip to content