Ogłoszenia

Nasz wolontariat aktywnie włącza się w pomoc potrzebującym, która jest szczególnie ważna podczas Świąt. Chcemy obdarować dzieci z oddziałów onkologicznych miłym słowem oraz kartką, która zmotywuje, sprawi radość, doda nadziei. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję "Zostań Aniołem dziecka z oddziału onkologicznego" - napisz kartkę dla chłopca lub dziewczynki i oddaj opiekunowi wolontariatu. 

_________

Zapraszamy również do wsparcia osób znajdujących się w Hospicjum w Wiśniowej. Wielką radość sprawi im przyniesienie kosmetyków hipoalergicznych. Miejce gdzie możemy składać kosmetyki: pudełko obok sali klasy VIII. 

__________

25 listopada o godz. 18:00 w Myślenicach w MOKiS odbędzie się charytatywny koncert Big Band Dobczyce z którego dochód zostanie przekazany dla Eli zmagającej się z chorobą nowotworową. Bilety - cegiełki można nabyć u p.Moniki Braś do piątku, 22 listopada 2019r. za sugerowaną cenę 20zł. Każdy grosz ma znaczenie, dlatego serdecznie zachęcamy do wspólnego pomagania!

Za każdy gest dziękujemy!

Akcje wolontariatu Kopia

Zostań św. Mikołajem!
Zapraszamy do wspólnego pomagania. Artykuły możemy składać do dnia 25.11.2019r. Za każdą rzecz serdecznie dziękujemy!

ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM1 1

Piknik Ekologiczny 2

REGULAMIN KONKURSU

MODNIE I EKO-WYGODNIE”

 • § 1. Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu pn. „MODNIE I EKO-WYGODNIE” jest Gmina Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce (dalej: Organizator konkursu).
 • § 2. Cele konkursu
 1. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej oraz edukacja ekologiczna.
 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 3. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz zaprezentowanie indywidualnych zdolności twórczych.
 • § 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Dobczyce.
 2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane podczas Pikniku Ekologicznego (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym w Dobczycach)
  w godz. 10.00 – 11.10 na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 3. Prezentacja prac nastąpi od godz. 11.30 podczas Pikniku Ekologicznego (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym w Dobczycach).
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnego ubrania z odpadów i materiałów podlegających recyklingowi.
 5. Każdy uczestnik może zaprezentować w konkursie tylko jedną pracę.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku na zasadach i w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 • § 4. Wyniki konkursu i nagrody
 1. Laureatów konkursu wyłoni Komisja konkursowa.
 2. Kryteria oceny prac będą następujące: oryginalność i kreatywność.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Pikniku Ekologicznego
  (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym
  w Dobczycach).
 4. Organizator konkursu przyzna laureatom wyłonionym przez Komisję konkursową nagrody rzeczowe.
 5. Wartość indywidualnej nagrody nie przekroczy kwoty 2000 zł.
 6. Nagrody przyznane laureatom są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).
 7. Dodatkowo Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień, do których stosuje się postanowienia ust. 5 i 6.
 8. Decyzja Komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 • § 4. Postanowienia końcowe
 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
   1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
   2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
   3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
   4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
  1. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizacji konkursu można uzyskać:

  Justyna Koczwara

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Nowy numer Rady Rodziców od 1.10.2019r.: 14 8602 0000 0000 0304 2410 0001

  RR