Lekcje z Temidą”
program edukacyjny pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości

Lekcje z Temidą” to program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie w szkole w Brzączowicach miało miejsce 9 marca 2020 roku. Podczas zajęć kształtowany i umacniany był szacunek do prawa oraz promowanie postaw pro obywatelskich. Ważnym aspektem spotkania było również budowanie w młodych obywatelach zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości oraz uświadamianie uczniów o skutkach prawnych prześladowania rówieśników, za czym idzie zwiększanie bezpieczeństwa w szkołach.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się:
- Dlaczego ludzie stworzyli prawo?
- Jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić?
- Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa?
- Jakie prawa ma konsument?
- Czym jest stalking?
- Jak reagować na prześladowanie w szkole?
- Gdzie szukać przepisów prawa?
- Co zrobić, gdy kupiona przez Internet rzecz jednak nie jest tą wymarzoną?

A może … w przyszłości wśród naszych uczniów znajdą się prawnicy? Program lekcji prawa dla uczniów to nie jedyne działania Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone w celu upowszechniania wiedzy o prawie. Młodzież zapoznała się z podstawowymi przepisami prawa regulującymi codzienne problemy – jak choćby własność rzeczy, prawa konsumenta czy prawa przysługujące stronom przed sądem. To bardzo istotne, aby kształtowanie świadomości prawnej zacząć jak najwcześniej. p. M .Krawczyk