Wieczór filmowy

W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 klasa II a zaczęła realizować projekt zajęć otwartych integrujących zespół klasowy. Są to zajęcia pozalekcyjne, realizowane w godzinach popołudniowych. Powstaje on w ścisłej współpracy z samorządem klasowym i realizuje jego propozycje.

Pierwsze spotkanie odbyło się we wtorek, 18 lutego w godzinach 17-19 i był to „Wieczór filmowy”. Wcześniej omówiliśmy w klasie, jak taki wieczór powinien wyglądać, ustaliliśmy repertuar, rozdzieliliśmy role (przygotowanie dekoracji i ubranie sali, przygotowanie plakatu oraz prowiant). O wszelkie kwestie techniczne (sprzęt, materace, etc.) zadbali wychowawcy klasy- p. R. Lenart i p. B. Żaba. Pomocni okazali się również zawsze gotowi i chętni do współpracy rodzice naszych uczniów, za co składamy serdeczne podziękowania. Podczas wieczoru filmowego oglądaliśmy „Sekretne życie zwierząt domowych”, „Kurliki”, „Sąsiadów” oraz „Kapitana Majtasa”. Śmiechu było co nie miara!

Na zakończenie wszyscy ustawili się do pamiątkowej fotografii, a nazajutrz dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami podczas zajęć w klasie. Kolejne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w marcu.

B. Żaba