Dzień Seniora
25 stycznia 2020 roku, na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej w Brzączowicach zgromadzili się goście, którzy licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Spotkanie rozpoczęła p. dyrektor w towarzystwie p. burmistrza z Dobczyc. Uroczystość „Dnia Babci i Dziadka” stała się już tradycją w naszej szkole. Młodsze dzieci przygotowali program artystyczny oraz upominki dla swoich najstarszych członków rodziny. Starsze klasy włączyli się , uświetniając uroczystość tańcem, swoim śpiewem i wspólnym kolędowaniem. Rodzice zadbali o słodki poczęstunek, za co bardzo dziękujemy. p. M. Krawczyk
senior