15-17 kwietnia 2019

 

     W tym roku egzamin ten jest przeprowadzany po raz pierwszy. Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Egzamin ósmoklasisty 2019 odbywał się w trakcie trwającego już ponad tydzień strajku nauczycieli w całej Polsce.
     Egzamin z języka polskiego, który miał miejsce 15 kwietnia 2019, jest jedną z trzech części egzaminu ósmoklasisty. Nasi najstarsi w szkole uczniowie mogli napisać rozprawkę na temat tego, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem lub opowiadanie o odwiedzinach lisa na planecie Małego Księcia.
   We wtorek pisali egzamin z matematyki, który trwał 100 minut. Do rozwiązania były zadania zarówno zamknięte, jak i otwarte. Zadania otwarte to zadania, gdzie trzeba przedstawić pełny tok rozumowania, ten tok zapisać, sformułować w” języku matematyki”. To są bardzo ważne umiejętności!      
     W środę sprawdzali swoją wiedzę z zakresu języków obcych. Egzamin trwał półtorej godziny. Ósmoklasiści rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte, w tym m.in. na rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem. W zadaniach otwartych, musieli stworzyć dłuższą wypowiedź pisemną na wskazany temat.
Egzamin był obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie jest określony minimalny wynik, jaki trzeba uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Każdy uczeń otrzymuje w szkole zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podawany jest wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Termin otrzymania zaświadczenia: 21 czerwca 2019 roku. Życzymy jak najwyższych wyników.                                                     p. MK