Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach
rok szkolny 2019/2020

 • Grażyna Kwiecińska – dyrektor szkoły, przyroda, biologia
 • Monika Jasak-Dutkowska - wicedyrektor, matematyka
 • Katarzyna Burzawa – plastyka, muzyka, doradztwo zawodowe, świetlica
 • Renata Włodarczyk – wychowanie przedszkolne
 • Katarzyna Postrzech - wychowanie przedszkolne
 • Iwona Frys – nauczyciel wspomagający
 • Katarzyna Siuta - wychowanie przedszkolne
 • Natalia Koperek - wychowanie przedszkolne
 • Monika Włoch - wychowanie przedszkolne
 • Elżbieta Maniecka – edukacja wczesnoszkolna 
 • Magdalena Jamróz – nauczyciel wspomagający 
 • Reanta Lenart - edukacja wczesnoszkolna 
 • Krystyna Ślusarczyk - edukacja wczesnoszkolna 
 • Marta Blamowska-Kaja - edukacja wczesnoszkolna 
 • Iga Leśniewska - edukacja wczesnoszkolna
 • Adrianna Krawczyk – nauczyciel wspomagający 
 • Marzena Krawczyk – nauczyciel wspomagający 
 • Kinga Wawrzusiak – historia, nauczyciel bibliotekarz
 • Danuta Kasprzyk – język angielski
 • Monika Braś - matematyka
 • Stanisław Maniecki – wychowanie fizyczne
 • Maria Śleziak – religia, wych. do życia w rodzinie
 • Beata Drabik – język polski
 • Barbara Żaba – nauczyciel wspomagający
 • Paulina Sikora – język polski
 • Beata Słoboda - Kasza – język angielski
 • Magdalena Leszczczyńska - świetlica
 • Ewa Wawrzusiak – biologia, chemia, świetlica
 • Dominika Pala – wychowanie fizyczne
 • Marzena Szczygieł – język niemiecki
 • Krystyna Kowal-Gruchała – wiedza o społeczeństwie
 • Paulina Lenart – technika, informatyka, fizyka
 • Gerard Wątor – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa