Dnia 6 października 2020r. 20 uczniów z naszej szkoły przystąpiło do egzaminu praktycznego, który pozwolił na uzyskanie karty rowerowej. Po pokonaniu wyznaczonego toru każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Nad bezpieczeństwem oraz poprawnym przebiegiem egzaminu czuwała komisja razem z Panem Policjantem. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy! Byliście niesamowici! 
Rower