W czwartek 25 czerwca zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych do rozliczenia się ze stołówką. Część z Państwa ma niedopłatę, a część nadpłatę za wyżywienie dziecka.
Bardzo prosimy o rozliczenie się ze stołówką.

Zapraszamy również do sekretariatu w celu sprawdzenia, czy nie mają Państwo zaległości w czesnym za pobyt dziecka.
Grażyna Kwiecińska