Bardzo proszę o zapoznanie się z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej:

- z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym:

1. Nauczycieli prosimy o zapoznanie się z informacjami dla Państwa w dzienniku elektronicznym.

2. Rodziców prosimy o umożliwienie dzieciom korzystania z domowych komputerów w celu sprawdzenia, co jest zadane i w jakim czasie należy zadania wykonać. Prosimy o wsparcie dzieci – dla nich to duży wysiłek, a jeszcze nie wszyscy mają wypracowaną motywację i samodyscyplinę.

3. Uczniów zachęcamy do systematycznej, codziennej pracy. Zadania dla Was umieszczamy na dysku, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie online. Apelujemy, abyście nie odkładali wykonania zadań na później. Jeżeli dobrze zorganizujecie sobie czas to wystarczy go i na zadania i na przyjemności.

Dyrekcja