Szanowni Państwo,
w związku decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zamknięciu szkół i placówek oświatowych od od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

W dniu 12 i 13 marca 2020r. (czwartek i piątek) w przedszkolu i szkole będą prowadzone tylko działania opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Autobus szkolny będzie dowoził i odwoził dzieci do szkoły według ustalonego dotychczas harmonogramu. Natomiast od  dnia 16 do 25 marca br. w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze. Budynek szkoły będzie zamknięty.

Informujemy również, że rodzicom dzieci, którzy nie ukończyli  8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz.1368)

Prosimy Państwa o stosowanie się do rekomendacji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz śledzenie na bieżąco komunikatów rządowych i strony internetowej  szkoły.
Dyrektor szkoły