Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów do składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Dobczyce jest organem prowadzącym