Ogłoszenia


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach serdecznie zaprasza Rodziców na zebranie z wychowawcami klas w dniu 20.05.2019r. o godz. 18:00 (nie będzie zebrania ogólnego).

 

 G.Kwiecińska

Uprzejmie zapraszam wszystkich Rodziców na zebranie w dniu 11.04.2019r. (tj. w czwartek).

Spotkania odbędą się w poszczególnych klasach od godz. 17:00 (nie będzie zebrania ogólnego), o godz. 18:00 zebranie z uczestnikami wycieczki do Anglii i ich rodzicami/prawnymi opiekunami.


Grażyna Kwiecińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej uprzejmie informuje, że wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w budynku przedszkola oraz na głównych drzwiach wejściowych 29.03.2019r.

Przypominam rodzicom dzieci przedszkolnych o konieczność potwierdzenia woli korzystania z usług przedszkola- proszę o dotrzymanie terminów.

Wszelkie informacje e-mail od dnia 18.03.2019 proszę kierować na adres: at 
Można też skorzystać z formularza kontaktowego.

 

Numer Rady Rodziców: 14 8602 0000 0000 0304 2410 0001
unia

Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas 7. szkół podstawowych oraz osób dorosłych z terenu naszej Gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego w okresie 01.03.2019 -28.02.2022. Przewidziana jest również kolejna rekrutacja dla uczniów klas 4. szkół podstawowych, która ruszy na początku roku szkolnego 2019/2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji
 i uczestnictwa w projekcie…”  oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w terminie od dnia 18.03.2019 r. do dnia 27.03.2019 r. do godziny 15:00.

Informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc na numer:

    12 37 21 778 – Tomasz Ciętak,

    12 37 21 763 – Justyna Koczwara.

Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Dobczyce pod linkiem https://www.dobczyce.pl/kalejdoskop-matematyczny-rusza-rekrutacja-do-projektu.html

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Witam! Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Po złożeniu deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole dysponuje 21 nowymi miejscami. Zapraszam do zapisów od 04 marca 2019r.

Grażyna Kwiecińska