Ogłoszenia

Wycieczka do Włoch w planwanym terminie nie odbędzie się. W związku z bezkosztową formą odwołania wycieczki z decyzją czekamy do 06.04. Dzisiejsze zebranie zostało odwołane ze względów bezpieczeństwa.

Szanowni Państwo,
w związku decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zamknięciu szkół i placówek oświatowych od od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

W dniu 12 i 13 marca 2020r. (czwartek i piątek) w przedszkolu i szkole będą prowadzone tylko działania opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Autobus szkolny będzie dowoził i odwoził dzieci do szkoły według ustalonego dotychczas harmonogramu. Natomiast od  dnia 16 do 25 marca br. w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze. Budynek szkoły będzie zamknięty.

Informujemy również, że rodzicom dzieci, którzy nie ukończyli  8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz.1368)

Prosimy Państwa o stosowanie się do rekomendacji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz śledzenie na bieżąco komunikatów rządowych i strony internetowej  szkoły.
Dyrektor szkoły

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - rekrutacja do projektu

Gmina Dobczyce wraz z jednostkami organizacyjnymi tj.: Przedszkole Samorządowe
nr 1 w Dobczycach, Szkoła Podstawowa w Brzączowicach oraz Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach ogłasza rekrutację dla nauczycieli do udziału w projekcie pn.
Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce.

W ramach wsparcia dla nauczycieli przewidziano udział w studiach podyplomowych dla 11 chętnych osób z trzech ośrodków Wychowania Przedszkolnego (Dobczyce, Brzączowice, Dziekanowice).

Celem wsparcia jest nabycie przez nauczycieli systemu wartości i postaw zawodowych, przygotowujący do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
a w szczególności do rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dzieci, oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych
i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym
w szczególności dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Głównym celem podnoszenia kwalifikacji nauczycieli jest stworzenie warunków do edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz rodzajami niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”  oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Projektu – pokój nr 003 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce lub w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego tylko i wyłącznie u Dyrektorów placówek, pełniących funkcję asystenta koordynatora.

Termin składania dokumentów: do 18 marca 2020 r. do godziny 14

Informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc na numer:
12 37 21 787– Agnieszka Trąbka-Kursa
12 27 11 621– Grażyna Kwiecińska
12 27 11 058 – Elżbieta Dąbrowska
12 27 11 302 – Bogdan Czarnik

Projekt Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR

EFS kolor 72dpiEFS kolor 72dpi

Informacje dostępne w załączniku

 

Uprzejmie informujemy, że termin Gminnej i Powiatowej Olimpiady Sportowej dla klas I-III zostaje przesunięty. Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia strony internetowej szkoły. Nowy termin zawodów podamy w późniejszym terminie.

Szanowni Rodzice!
Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2020r. cennik posiłków na stołówce szkolnej przedstawia się następująco:
1. W oddziałach przedszkolnych:
- śniadanie, obiad, podwieczorek - 12zł
- śniadanie obiad - 10,50zł
2. W szkole:
- zupa - 3zł
- drugie danie - 9zł
Dorośli - zupa 3,50zł, drugie danie - 10zł.