Ogłoszenia

unia

Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas 7. szkół podstawowych oraz osób dorosłych z terenu naszej Gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego w okresie 01.03.2019 -28.02.2022. Przewidziana jest również kolejna rekrutacja dla uczniów klas 4. szkół podstawowych, która ruszy na początku roku szkolnego 2019/2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji
 i uczestnictwa w projekcie…”  oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w terminie od dnia 18.03.2019 r. do dnia 27.03.2019 r. do godziny 15:00.

Informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc na numer:

    12 37 21 778 – Tomasz Ciętak,

    12 37 21 763 – Justyna Koczwara.

Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Dobczyce pod linkiem https://www.dobczyce.pl/kalejdoskop-matematyczny-rusza-rekrutacja-do-projektu.html

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Witam! Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Po złożeniu deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole dysponuje 21 nowymi miejscami. Zapraszam do zapisów od 04 marca 2019r.

Grażyna Kwiecińska


"Szanowni Państwo- Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, szkoły i świetlicy na rok szkolny 2019/2020. Zapraszam do zapoznania się z zarządzeniami, prześledzenia wymaganych dokumentów, a w razie wątpliwości zapraszam do kontaktu z sekretariatem- telefon 12 2711621. Proszę zwrócić uwagę na terminy, jakie Nas w tym roku obowiązują".
Grażyna Kwiecińska- dyrektor szkoły.
 

 

Zapraszam Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych na zebranie, które odbędzie się 20 lutego 2019r. (tj. w środę) o godz. 17:00. Spotkanie dotyczy omówienia ważnych spraw organizacyjnych oraz rekrutacji na nowy rok szkolny.
 
Pozdrawiam G.Kwiecińska